O nas

Jesteśmy zwykłymi nauczycielami. U progu trzydziestki i czterdziestki patrząc na swoje własne dzieci widzimy ile czasu zajmuje im szkoła.

Sami pamiętamy jak ciężko było nam realizować swoje pasje w zgodzie ze szkołą. Mamy to szczęście, że nie mieliśmy większych problemów z nauką. Przychodziła nam raczej łatwo. Pamiętamy jednak jak często odrabialiśmy zadania domowe na korytarzu czy przystanku autobusowym, byleby tylko nie dostać "pały" na start, tylko za to, że nie mamy zadania w zeszycie.

Dziś w dobie oceniania kształtującego takim zadaniom domowym mówimy NIE. Mamy to szczęście, że jeden z nas jest dyrektorem szkoły, a drugi prowadzi swoją placówkę oświatową. Obserwując jak bardzo uczniów zniechęca do szkoły konieczność rozwiązywania zadań domowych, a raczej jak bardzo przeszkadza im to w realizacji siebie, postanowiliśmy zachęcić inne szkoły do rezygnacji z obowiązkowych pisemnych zadań domowych i zainicjowaliśmy akcję "SZKOŁA BEZ ZADAŃ DOMOWYCH"Organizatorzy

Marcin Jędroszkowiak
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu

Jakub Tylman
Organ Prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie
INICJATYWA POD PATRONATEMNasi Ambasadorowie:
  • Agnieszka Mrozińska

  • Julia Wróblewska

  • Anna Baranowska

  • Bartek Jędrzejak

  • Ewelina Ruckgaber

  • Anna Gzyra

  • Angelika Wątor

  • Sławomir Doliniec

  • Gosia Andrzejewicz
CERTYFIKAT


Dowiedz się jak uzyskać Certyfikat Szkoły Bez Zadań Domowych dla Twojej Szkoły!